Аԥсны Аҳәынҭқарра Адәныҟатәи
аусқәа рминистрра

Abhazya CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yorumu

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yorumu
3 October 2017 273
Bilindiği üzere 1 Ekim 2017 tarihinde Katalonya'da bir referandum gerçekleştirilmiş; bu referandum sonucunda vatandaşların yüzde 90'ı İspanya'dan ayrılarak bağımsız olma yönünde oy kullanmıştır. Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu referandumu ve sonuçlarını özel bir ilgi ile takip etmiştir.

Referandum sonuçlarını tanımayı reddeden İspanya otoriteleri Katalonya'nın bağımsızlığını savunanlara yönelik yalnızca siyasi olmayan emsalsiz adımlar atmış ve güçlü baskılar uygulamıştır. Özellikle, referandum arifesinde İspanyol makamları Katalonya'nın önde gelen halk figürlerine yönelikçok sayıda tutuklama gerçekleştirmiş ve oy verme gününde, demokratik haklarını kullanmayı umut eden kendi vatandaşlarına yönelik doğrudan acımasızca fiziki güç kullanmıştır. Referandumun getirilerini batstırmayı amaçlayan, İspanyol yönetimi tarafından gerçekleştirilen bu kaba kuvvete dayalı eylemler sonucunda çok sayıda sivil kayıp bulunmaktadır.

Demokratik normlara ve ilkelere bağlılığını dile getiren uygar Avrupa ülkelerinin bir muhalefeti zor kullanarak bastırmaya çalıştıklarını görmek büyük bir talihsizliktir.

Katalonya'da meydana gelmekte olan olaylar 90'lı yılların başında Abhazya'da yaşanan süreçlerle bir çok ortak özellik taşımaktadır.

Abhazya, bugün Katalonya'nın yapmakta olduğu gibi, bağımsızlık hakkını yalnızca barışçıl yollarla savunmuş,yasal yollarla Gürcistan'la olan problemlerini çözmeye çalışmıştır. Buna karşılık Gürcistan, sivillere yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirerek Abhazya'da kanlı bir savaş başlatmıştır.

Katalonya ve ayrıca Abhazya'nın; kendi devlet geleneklerine sahip, zengin bir tarih ve kültürel kimliğinin olduğunu anlamak gerekmektedir. Ne yazık ki İspanya'nın modern otoriteleri kendi vatandaşlarına karşı çok ciddi bir suç işlemiştir ve Katalonya halkının bağımsızlık arzusunu acımasızca şiddet uygulama yoluyla bastırlmaya çalışmaktadır.

İspanya'da devam etmekte olan zorlu iç krizin müzakereler ve uzlaşma ile yasal yollarla çözülmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz.

Материалы по теме

 
 
 

Ulusal ekonomik başarıları sergisinde «Abhazya» köşkünün re storasyonu devam etmektedir.

12.07.2018

Daur Kove tarafından yurtdışında yaşayan Abhaz diasporasının temsilcilere yapılan mesaj

21.05.2018

Transkafkasya’da güvenlik ve istikrarlık Cenevre görüşmelerinde Rus delegasyonun Başkan yardımcısı A.A. Dvinyanin ile yapılan görüşme hakkında

02.03.2018

Güney Kafkasya’da AB özel temsilcileri ile yapılan toplantı hakkında

16.02.2018

Linkler

 
 
 
X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: