Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması
5 May 2022 146

2008 yılında Gürcistan'ın silahlı saldırganlığının sonucu olarak, Gürcistan makamları tüm uluslararası platformlarda ve uluslararası bilgi alanında Abhazya Cumhuriyeti ve Güney Osetya Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu tarafından işgal edildiği iddia ederek, "işgal altındaki topraklar" tezini aktif olarak kullanmaya başladı.

ABD ve diğer Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle uluslararası arenada mesnetsiz "işgal" suçlamaları duyulmaya devam ediyor. Bugün, "işgal altındaki topraklar" kavramı, Gürcistan'ın uluslararası politikasının ana aracıdır. Gürcistan'da, Abhazya Cumhuriyeti ile her türlü teması kısıtlayan “işgal altındaki topraklar” yasası işlemeye devam ediyor.

Bu bağlamda, işgalin hukuki rejiminin “Kara Harp Hukuk ve Gümrük Sözleşmesi”, “Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair Cenevre Sözleşmesi”, "Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi" gibi uluslararası belgelerle ve uluslararası statüye sahip bir dizi diğer normatif yasal düzenleme belirlendiğini hatırlatmak isteriz. Mevcut uluslararası hukuk normlarına göre, askeri işgal, aralarındaki savaş koşullarında bir ülkenin topraklarının bir diğerinin topraklarının askerleri tarafından geçici olarak işgal edilmesi ve işgal edilen toprakların işgalci devlet tarafından yönetimi olarak anlaşılmaktadır.

İşgalin klasik örneği, 2003 yılında ABD ve müttefikleri tarafından BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan gerçekleşen Irak'ın askeri işgalidir. İşgal sonucunda, tamamen ABD makamlarının kontrolünde olan Irak Geçici Koalisyon İdaresi kuruldu. Bu tür örnekler, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından izlenen politikanın canlı bir örneği olabilir ve tamamen uluslararası kabul görmüş işgal kriterlerinin kapsamına girebilir.

Gürcülerin sözde işgal edilmiş topraklar kavramına gelince, bu teori gerçeklere uymamaktadır ve politik olarak motive edilmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti'ndeki durum, uluslararası kabul görmüş işgal kriterlerinin hiçbirini karşılamıyor. Abhazya Cumhuriyeti, yasal olarak seçilmiş devlet organlarının herhangi bir dış müdahale olmaksızın etkin yönetim ve kontrol uyguladığı bağımsız bir devlettir.

Abhazya Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler, çok çeşitli devletlerarası anlaşmalar ve sözleşmelerle güvence altına alınmıştır, stratejik niteliktedir ve geçerli tüm uluslararası hukuk normlarına uygundur.

Linkler

 
 
 
X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: