Hükümet Yapılanması

Cumhurbaşkanı 

Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı iç ve dış politikanın ana doğrutusunu belirler ve Abhazya Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanı'dır. Abhazya Cumhurbaşkanı beş yıllık görev süresi için vatandaşlar tarafından seçilir.

Yasama gücü

Anayasa'da ortaya koyulan tüm yasama yetkileri Halk Meclisi - Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu - tarafından uygulanır. Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu 35 milletvekilinden oluşmaktadır. Parlamento seçimleri evrensel, eşit ve doğrudan oy hakkı temelinde gizli oylama ile gerçekleştirilir. Parlamento görev süresi 5 yıldır. Son Parlamento seçimleri Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.

Yürütme gücü

Abhazya Cumhuriyeti'nde yürütme yetkisi Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na verilmektedir. Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, ülkenin genel yönetimindeki yürütme faaliyetlerini icra etmek için Abhazya Cumhuriyeti Bakanlar Kabinesi'ni idare etmektedir. Bakanlar Kurulu Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulur ve Cumhurbaşkanı'na hesap verir. Bakanlar Kurulu; Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Bakanlar ve diğer kanunla öngörülen yetkilileri kapsamaktadır.

Yargı gücü

Abhazya Cumhuriyeti'nde adalet yalnızca mahkeme tarafından uygulanır. Ekonomik anlaşmazlıklar Tahkim Mahkemesi tarafından çözülür. Abhazya Cumhuriyeti Yargıtay Başkanı ve üyeleri, Asliye Mahkemesi hakimleri, Abhazya Cumhuriyeti Tahkim Mahkemesi Başkanı ve hakimleri; Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın önerisi üzerine Parlamento tarafından seçilmektedir. Abhazya Cumhuriyeti'ndeki en yüksek yargı organı Yargıtay'dır. Suç soruşturmalarının yasallığının denetimi, kamu davasının mahkemede sürdürülmesi, Cumhuriyet ve vatandaşların menfaatlerini savunmak için mahkemede dava açmak, devlet organları, yerel otoriteler ve kamu görevlilerinin yasadışı eylemlerini protesto etmek Abhazya Cumhuriyeti Başsavcısı tarafından yürütülmektedir ve savcılar sahada olaya müdahil olmaktadır. Abhazya Cumhuriyeti Savcılığı organları tek bir sistemden oluşmaktadır ve yetkilerini herhangi bir devlet kurumundan bağımsız olarak kullanmaktadırlar.

X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: