Devlet sembolleri

Ulusal Amblem

Герб-Абхазии.gif

Abhazya Cumhuriyeti'nin Ulusal Amblemi; beyaz ve yeşil olmak üzere dikey olarak iki eşit parçaya bölünmüş kalkandır. Amblemin dış çizgileri ve konu resmi altın rengindedir. Amblemin alt kısmında sekiz köşeli altın bir Abhaz yıldızı vardır. Üst kısımda ise beyaz ve yeşil arka plan üzerinde simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet sekiz köşeli altın yıldız yer almaktadır. Amblemin merkezinde, uçan sihirli at Araş'a binen ve yıldızlara doğru okunu vuran bir atlı figürü vardır. 

Amblemin teması Abhaz Nart Destanı ile ilişkilidir. Amblemdeki yeşil renk gençlik ve yaşamı, beyaz renk ise maneviyatı temsil etmektedir. Sekiz uçlu büyük yıldız güneşteki canlanmanın semboludur. Küçük yıldızlar Doğu ve Batı'nın, iki kültür dünyasının birliğini simgelemektedir.Bayrak

Флаг-Абхазии.gif

Uzunluk ve yükseklik oranı 2:1'dir. Yedi adet yeşil ve beyaz çizgi dönüşümlü olarak paralel şekilde uzanır. Bunların dördü yeşil, diğerleri beyazdır. İlk üst şerit yeşil renktedir. Yeşil ve beyaz çizgiler Abhazya'nın da bir parçası olduğu Dağ Cumhuriyeti (1918) Bayrağı'nın unsuruydu. Yeşil renk yaşamı, beyaz renk ise ülkenin aydınlık geleceğini simgelemektedir.

Bayrak direğine yakın olan üst sol köşede, uzunluğu 0.38, yüksekliği üç çizgiye eşit olan parlak kırmızı bir dikdörtgen yer almaktadır. Kırmızı dikdörtgenin merkezinde dikey konumda beyaz bir avuç içi bulunmaktadır. Avuç içinin üzerini yarım daire şeklinde yedi adet beş köşeli yıldız süslemiştir.

Kırmızı zeminde açık avuç içi ve beş köşeli yedi yıldız Abhaz Krallığı'nın(VII-X) bayrağından esinlenilmiştir. Kırmızı renk askeri cesareti, açık avuç içi ise barış, nezaket ve konukseverliği temsil etmektedir. Açık beyaz avuç içi aynı zamanda Abhaz Krallığı zamanında kurulan ve 12 yüzyıldır süren Abhaz devletinin bir sembolüdür. 7 adet beş köşeli yıldız Abhazya'nın yedi tarihi bölgesini temsil etmektedir: Sadz (Cigetya), Bızıp, Guma, Abjua, Samırzakan, Dal-Tsabal, Pshu-Aibga. Abhaz etnik bölgesi, Hosta Nehri'nden (Ubıhlarla sınır), İngur Nehri'ne (Mingreller ile sınır), Karadeniz'den Kafkas Dağları'na kadar uzanmaktadır.


Ulusal Marş

Ayaayra (Abhaz dilinde zafer) Abhazya Cumhuriyeti'nin Ulusal Marşı'dır.

Abhazya 1992 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ulusal Marş onaylanmıştır. S. Bagapş'ın başkanlığı döneminde "Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Marşı" yasası 24 Ekim 2017 tarihinde kabul edilmiştir. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti kuvvetleri tarafından işgalin gerçekleştiği tarihten kalma Abhaz devrimci ve özgürlükçü şarkısı "Kiaraz"; müziğin başlangıcı ve sözler de dahil olmak üzere Ulusal Marş'ın temellerini atmıştır.


Text
Шәнеибац, шәнеибац, 
Аҧсуаа рыҷкәынцәа. 
Аҧсны азыҳәан 
Ашьа казҭәаз, 
Аҧсуаа рыҷкәынцәа. 
Ахақәиҭраз 
Ашьа казҭәаз, 
Аҧсуаа рыҷкәынцәа. 
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада 
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра! 
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп 
Уара уда Аҧсынра! 
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла, 
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо, 
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз. 
Жәлар ламысла иҳаракоит. 
Рада, Реида, Рарира 
Рада, Рерама, Рерашьа. 
Нарҭаа риирa-зиироу 
Афырхацәа Ран-Гуашьа 
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла 
Зхы здиныҳәалаз Анцәа 
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп 
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа. 
Шәнеибац Аҧсныжәлар! 
Аишьцәа, шәнеибац! 
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп! 
Ҳазшаз илаҧш 
Ҳхыуп иаҳхымәо 
Ҧеҧш лаша ҳзышуп! 
Шәнеибац, Аҧсныжәлар, 
Игылеит ҳамра, 
Иақәым ҭашәара! 
Урылагәыргьа, 
Анра-аҳшара 
Шьардаамҭа, Аҧсынра.


X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: