Uluslararası sivil toplum kuruluşu Action Against Hunger'in "Kapsayıcı Kalkınma Yaklaşımlarıyla Yerel Yönetimin İyileştirilmesi" projesinin kapanışı üzerine

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Action Against Hunger'in "Kapsayıcı Kalkınma Yaklaşımlarıyla Yerel Yönetimin İyileştirilmesi" projesinin kapanışı üzerine
13 May 2022 257

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Abhazya Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi ile birlikte, uluslararası sivil toplum kuruluşu Action Against Hunger tarafından yürütülen “Kapsayıcı Kalkınma Yaklaşımlarıyla Yerel Yönetimin İyileştirilmesi” projesine ilişkin sunulan verilerde bir tutarsızlık olduğunu gösteren gerçekleri ortaya çıkardı. 

Uygulanmasına izin veren bir sertifika almak için Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na sunulan proje anketinde, projenin / programın onaylanması için anket gönderme kurallarını ihlal eden eksik bilgi belirtilmiştir. Dışişleri Bakanlığı bunu verilerin gizleme girişimi olarak değerlendiriyor.

Yukarıdakiler, projenin Moldova, Avusturya ve Ermenistan'daki ortak eğitimler ve seminerler aracılığıyla Abhazya ve Gürcistan'dan gençlik temsilcilerinin sözde kültürlerarası diyaloga katılımını sağlayan kısmıyla ilgilidir. Bu tür girişimler, doğası gereği tamamen siyasidir ve Gürcistan hükümeti tarafından Abhazya Cumhuriyeti ile ilgili yayınlanan resmi programlarda ilan edilen amaç ve hedefleri desteklemeyi amaçlar.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Abhazya Cumhuriyeti topraklarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların temsilcileriyle 8 Nisan 2022'de Abhazya Dışişleri Bakanlığı Medya Merkezi'nde yaptığı görüşmede, Action Against Hunger ofisini Başkanı Erwin Blau, bu proje çerçevesinde planlananlar çevrimiçi ve çevrimdışı formatlarda seminer ve eğitimlerde, Abhazya ve Gürcistan'dan gençlik ve halk temsilcilerinin etkileşimi hakkında Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na sunulan bilgileri doğruladı.

Abhazya Cumhuriyeti topraklarında yabancı sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların programlarını (projelerini) uygulama prosedürüne ilişkin Geçici Yönetmeliğin (Abhazya Cumhurbaşkanı'nın 04 Mayıs 2019 tarihli ve 108 No’lu Kararnamesi ile onaylanmıştır), 4. paragrafının 4.5. alt paragrafının rehberliğinde, mevcut tüm bilgilerin incelenmesinin sonuçlarına dayanarak, Gürcistan hükümeti tarafından ilan edilen amaç ve hedefleri teşvik etmeye yönelik bu girişim ve faaliyetler projesi çerçevesinde planlananların uygulanmasını önlemek için, Dışişleri Bakanlığı, projenin Abhazya Cumhuriyeti topraklarında uygulanmasına son vermeye karar verdi.

Abhazya'daki Action Agains Hunger Ofisi Başkanı Erwin Blau'ya ilgili bir bildirim mektubu gönderildi.

Tüm uluslararası sivil toplum kuruluşlarını projelerin uygulanmasında şeffaflık ilkesine uymaya ve insani yaklaşımın dışına çıkmamaya çağırıyoruz.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'ın stratejik belgelerinde ve kalkınma programlarında yansıtıldığı gibi, Gürcistan Hükümeti'nin Abhazya Cumhuriyeti'ne yönelik politikasını teşvik etmeyi amaçlayan projeleri uygulama girişimlerini durdurmaya devam edecektir.

X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: