Аилазаара

 адгур чегия


Амаӡаныҟәгаҩ хада

Чегьиа Адгәыр Виктор-иԥа

Аҭел: +78402267069

E-mail:  mfaregion@gmail.com  
Алина Чанба

Аҳәынҭқарратә протокол адепартамент

Аиҳабы– Ҷанба Алина Нодар-иԥҳа

Аҭел: +78402263445

Факс: +78402297594

E-mail: protocol@mfaapsny.org 

Сабина Лакоба

Жәларбжьаратәи-азин азы адепартамент

Аиҳабы – Лакоба Сабина Геннади-иԥҳа

Аҭел: +78402297587

E-mail: legaldpt@mfaapsny.org

Бганба Джемал

Астратегиатә усеицура адепартамент

Аиҳабы - Бганба Джемал Валери-иԥа

Аҭел: +78402265671

E-mail:  strategicdpt@mfaapsny.org


фото

Мрагылара ааигәеи Африкеи рдепартамент

Аиҳабы – Алшәындба Инвер Зураб-иԥа

Аҭел: +78402267069

E-mail:  mea.mfaapsny@gmail.com 

артур гагулия

Жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа рнырразы адепартамент

Аиҳабы – Гагәылиа Артур Олег-иԥа

Аҭел: +78402297590

E-mail: intorgdpt@mfaapsny.org

Владимир Хашиг

Афинанс-плантә департамент

Аиҳабы – Ҳашыг Владимир Гарри-иԥа

Аҭел: +78402297584

E-mail: midra.finu@mail.ru 

Мадина Зухба

Латинтәи Америкеи, Азиеи, Азиа-Амшын ҭынчтәи арегиони рдепартамент

Аиҳабы – Зыхәба Мадина Иван-иԥҳа

Аҭел: +78402297590

E-mail: ladapr@mfaapsny.org


 Лаша Авидзба Аконсултә департамент

Аиҳабы – Аҩӡба Лаша Уша-иԥа

Аҭел:+78402263948 

E-mail: visa@mfaapsny.org 
Лариса Мерцхулава

Ашәҟәеиҿкаара адепартамент

Аиҳабы – Мерцхәылаа Лариса Шьалуа-иԥҳа

Аҭел: +78402297595

E-mail: office@mfaapsny.org

Тимур Шанава 

Аминистр ицхырааҩ

Шьанаа Ҭимур Алеқсандр-иԥа

Аҭел: +78402297591

E-mail:  info@mfaapsny.org 
 Анна Гамисония
Апресс-маҵзура

Гамсаниа Анна Илиа-иԥҳа

Аҭел: +78402297591

E-mail:  info@mfaapsny.org  

Иҵоуроу азхьарԥшқәа

 
 
 
X

Форма обратной связи

ФИО:
E-MAIL:
Телефон:
Ваше сообщение: