Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın AGİT Daimi Konseyi'nin son toplantısı ile ilgili yorumu

Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın AGİT Daimi Konseyi'nin son toplantısı ile ilgili yorumu
16 November 2020 495

AGİT Daimi Konseyi'nin Viyana'daki son toplantısı, bu yetkili uluslararası örgütün en siyasallaştırılmış yetkinliklerden biri oldu. Bazı AGİT temsilcileri, “Gürcistan'daki durumu” ve “işgal edilen toprakları” göz önünde bulundurarak Abhazya Cumhuriyeti'ne etiket asmaya ve Cenevre Uluslararası Görüşmelerinin çalışmaları ve katılımcılarının pozisyonları hakkında yanlış bir imaj yaratmaya devam ettiler. Görüşmede, Abhazya'ya yönelik geleneksel suçlamaları tekrarlayan ve Cenevre görüşmelerinin sorunlarını son derece çarpıtılmış bir şekilde sunan Büyük Britanya temsilcisi de "kendini öne çıkardı".

Bu bağlamda, AGİT'teki Gürcistan dostlarının, Cenevre Tartışmaları çerçevesinde esaslı çalışma tartışmasını Rusya'ya karşı absürt taleplerin ilerlemesiyle değiştirmeye yönelik ısrarlı arzusuna özel dikkat gösterilmelidir. Aynı zamanda Batılı ülkelerin temsilcileri, Güney Osetya halkından sonra 2008 yılında Gürcistan askeri macerasının bir sonraki kurbanı olabilecek Abhazya Cumhuriyeti halkının varlığını bilmek istemiyor. Gürcistan'la çatışmaya taraf olanın Abhazya Cumhuriyeti olduğunu ve mevcut çelişkilerin onunla birlikte çözülmesi gerektiğini de kabul etmek istemiyorlar.

Bu devletler, Cenevre görüşmelerinin gündemiyle tamamen tutarlı olan Abhazya ve Güney Osetya'nın güvenliğini sağlama yolunda kademeli olarak ilerlemek yerine, Rusya'yı çatışmaya taraf yapmaya ve Rusya'nın sözde Gürcistan’dann "askerlerini geri çekmesi" gerektiğini ve Gürcistan ile «ateşkes anlaşması» imzalanması zorlamaya çalışıyorlar.

Bu arada Rusya Federasyonu'nun 12 Ağustos 2008 tarihinde Rusya Federasyonu ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında mutabık kalınan “Altı Yerleşim İlkesi” nin 5. Maddesi uyarınca, 2008 yılında birliklerini Gürcistan'dan geri çektiği bilinmektedir. Rus ordusunun ve sınır birliklerinin Abhazya'da ve Güney Osetya'da konuşlandırılması, cumhuriyetlerin bağımsızlığının tanınmasının ardından, Moskova ile Suhum ve Tshinval arasında uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak ikili anlaşmalar temelinde gerçekleştirildi. Bu durum, Gürcistan ve ortaklarının "Gürcü topraklarının işgali" konusundaki iddialarını çürütmekte ve Rusya'yı çatışmaya taraf olarak sunma girişimlerini saçma kılmaktadır.

Cenevre Görüşmelerinin çalışmasında bu tür kavramları ikame etme ve vurguyu değiştirme girişimlerinin yalnızca bu uluslararası forumun etkililiğini baltaladığının ve tarafların beklenen sonucu elde etme istekliliğini azalttığının açıkça farkında olmak gerekir.

Abhazya Cumhuriyeti, Uluslararası Cenevre Görüşmelerinin Eşbaşkanları ve katılımcılarını gündemin kilit hükmünün uygulanmasına odaklanmaya çağırmaktadır - Abhazya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında güç kullanılmadığına dair bir belge imzalayarak Abhazya için kalıcı güvenliği sağlamanın yollarını tartışmasıdır.

Linkler

 
 
 
X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: