Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın bazı BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin yaptıkları açıklamasıyla ilgili yorumu

Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nın bazı BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin yaptıkları açıklamasıyla ilgili yorumu
5 August 2021 454

Bu yılın 4 Ağustos'unda, ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu bir grup BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, Rusya'nın Abhazya'dan askerlerini çekmesini ve Abhazya'nın bağımsızlığın tanıma kararını yeniden gözden geçirmesini talep eden bir bildiri yayınladı. «Bugün yine Rusya Federasyonu'na ... birliklerini ve güvenlik güçlerini derhal geri çekmesinin yanı sıra Abhazya'nın Gürcistan topraklarının ve Güney Osetya'nın Tskhinvali bölgesinin sözde bağımsızlığının tanınmasını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuyoruz ” diye belgede belirtildi. Belge, yakında BM Güvenlik Konseyi'ne üye olacak olan Arnavutluk tarafından da imzalandı. Bildiri, Ağustos 2008 olaylarının 13. yıldönümü için zamanlandı.

Geçtiğimiz yıllarda bu bildiriye imza atan devletlerin, Ağustos 2008'deki trajik olaylardan sonra Transkafkasya'da meydana gelen değişikliklerin geri döndürülemezliğini fark etmemiş olmaları üzücüdür. Aynı zamanda, bu durum, Gürcistan liderliğinin maceralı seyrinin doğal bir sonucu olarak bölgede gelişen yeni siyasi gerçekleri hiçbir şekilde etkilememektedir.

Rusya Federasyonu'nun Abhazya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararı revizyona tabi değildir ve kesindir. Unutulmamalıdır ki, bağımsızlığı tanıma ve diplomatik ilişkiler kurma kararı, uluslararası iletişime katılan devletlerin egemenlik hakkıdır. Bu hakkın kullanılması uluslararası hukuk normlarıyla çelişmez ve diğer devletlerin onayını gerektirmez. Abhaz devletinin tanınmasının, Abhazya halkının meşru ulusal kendi kaderini tayin hakkını gerçekleştirme sürecinde doğal bir aşama olduğu da vurgulanmalıdır. Abhazya Cumhuriyeti'nin devlet egemenliğini elde etme arzusunun hem tarihi, hem ahlaki hem de yasal dayanakları vardır.

Abhazya halkının kendi kaderini tayin etme ve egemen bir devlet kurma hakkını reddeden Batılı ülkeler, kısır çifte standart uygulamasını takip ediyor ve mevcut çelişkileri birlikte çözmenin yollarını aramak yerine, sadece Gürcü tarafından bakış açısını dinlemeyi tercih ediyor.

Tanınmanın geri çekilmesini ve diğer kabul edilemez koşulların talep edildiği sonsuz başvuruların 2008 sonrasında bölgede gelişen durumu etkileyemeyeceğini anlamak gerekir. Sadece Abhazya Cumhuriyeti'nin çıkarlarıyla ilgili yeterli ve yapıcı bir tutum, uluslararası toplumun Abhazya halkının özlemlerini gerçek anlamda anladığını gösterebilir.

Linkler

 
 
 
X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: