Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığın Açıklaması

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığın Açıklaması
13 July 2020 496
Bildiğiniz gibi, RPA «Aruaa», Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aslan Bzhania'yı Gürcistan ile ilişki kurma konusundaki geleceğe yönelik vizyonları hakkında ek açıklamalar yapmaya çağıran bir bildiri yayınladı.
Yıllar boyunca, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, periyodik olarak açık silahlı çatışma biçimini alan sıkı bir düşmanlıkla karakterize edildiğini hatırlamak isteriz. Şu anda Abhazya Cumhuriyetinde, uluslararası alanda ulusal çıkarlarını korumak için herhangi bir fırsat yoktur. BM, AGİT, Avrupa Konseyi ve diğerleri gibi büyük uluslararası kuruluşlarda temsil edilmiyoruz. Abhazya Cumhuriyeti temsilcilerinin eşit olarak katıldığı tek geçerli uluslararası format, Cenevre Uluslararası Transkafkasya'da Güvenlik ve İstikrar Görüşmeleridir. Bu platforma, BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşların arabuluculuğu yoluyla Rusya ve Fransa cumhurbaşkanlarının girişimiyle oluşturuldu. Aynı zamanda, Abhazya'nın birçok sosyo-politik şahıslar, önemli bir değişiklik görülmediğini düşünerek, bu uluslararası formata şüpheyle yaklaşmaktadır. Fakat, Cenevre'nin Kafkasya'da güvenlik ve istikrar konusundaki görüşmelerin ana hedefi, Abhazya Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında, birbirlerine karşı güç kullanılmamasının uluslararası garantileri üzerine müteakip bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik uzlaşma çözümleri bulmaktır.
Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak 1 numaralı görevdir ve biz bu özel önermeye dayanarak hareket ediyoruz. Bu ortak gerçeklerin yurt içinde kanıtlanması pek gerektiğini düşünmüyoruz.
Yukarıdakilere dayanarak, garantörü uluslararası saygın kuruluşlar olacak olan Gürcistan ile savaş başlaması dışlayan bir anlaşmanın imzalanmasının Abhazya Cumhuriyeti'nin dış politikasının bu tarihsel aşamada öncelikli bir görev olduğunu teyit ediyoruz.
Abhazya Cumhurbaşkanı son basın toplantısında bu tezleri açıkça yansıttı. Gelecekte de, Cumhurbaşkanı ayrıca Abhazya Cumhuriyeti'nin çıkarlarını herhangi bir uluslararası alanlarında korumak için bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmayı planlamaktadır.
Abhazya Cumhuriyeti'nin siyasi statüsü Anayasa'da bulunan ve hiçbir koşulda revizyona tabi olmayan bağımsız bir devlet olduğu gerçeğinden hareket etmekteyiz. Aynı zamanda, benzer yaklaşımları paylaşan ve Abhazya'nın egemenliğine saygı gösteren tüm ilgili ortaklarla tam ve eşit ilişkiler kurmaya açıklık ve hazır olma ilkesine bağlıyız.

Linkler

 
 
 
X

Geri Bildirim Formu

Adın:
E-posta:
Telefon:
Mesajınız: